Контрол на качеството

Контрол на качеството

Осигуряване на качеството

Принципите на качеството са:
ICH Q7: Съответствието с ДПП

ISO 9001/2000: Системата за управление на качеството

Контрол на качеството на блок-схема за освобождаване на крайни продукти:

За да отговори на физичните и химичните тестване конвенционални също използваме много тестово оборудване и инструменти, като: GC, HPLC, ЯМР и др.

Контрол на качеството

Контролиране на целия процес на продуктите, включително доставката на сурови материали, производствен процес и продукта
тестване на контрол да се гарантира, че могат да произвеждат продукти с високо качество. Производственият капацитет на комерсиализацията е с високо качество
и ефективни, обучение на работното място е специализация и редовни, система за контрол на качеството е нормативен, всички по-горе предвижда
ефективна гаранция за продукта.
Нашата цел е да осигури висококачествени продукти да отговарят или надвишават клиентите на изискванията за качество.

В същото време ние също предоставят неживотински / човешки източник продукти и предоставя копие от източник на произход
като част от поръчката.

Стриктна оценка на процедурите може да защити и контрол на източника на суровината.